Zapalování a žhavení automobilů

Zapalování a žhavení jsou dva velmi důležité systémy, které jsou přímo zodpovědné za plynulý start automobilu

Zapalování se používá v benzinovém (spalovacím) motoru a za pomoci zapalovací svíčky vytváří jiskru, která zapálí výbušnou směs tvořenou ze vzduchu a paliva. 

Žhavení je systém, který využívají dieselové (samovznětové) motory. Pracují s tvz. samozážehem, a tedy zahřívají vzduch nasávaný ve válcích, který je extrémně komprimován, což následně při vstříknutí paliva vede k zážehu motoru. Při startu v nepříznivých podmínkách (mráz či studený start), je třeba počkat na předžhavení troška déle.  

Základní principy fungování zapalovacího a žhavícího systému 

Základní princip fungování zapalování spočívá v přetvoření nízkého napětí ze systému automobilu na vysoké napětí, které slouží k vytvoření jiskry, ta zapálí výbušnou směs vzduchu a paliva ve válci. K přetvoření napětí slouží cívka zapalování. Takto přetvořený proud je přenesen do rozdělovače nebo také zapalovacího modulu, který jej distribuuje přes vysokonapěťové zapalovací kabely do zapalovací svíčky umístěné ve válci. V některých modelech vozidle se nachází jistič nebo relé, které má za úkol kontrolovat chod tohoto systému. Moderní vozidla již mají systém bez rozdělovače. Jeho úlohu nahradily modernizované cívky, které jsou instalovány na každou svíčku zvlášť, připojeny na přímo koncovkou bez vysokonapěťových kabelů.

Žhavicí systém má rozdílný princip fungování. Jak jsme si vzpomněli v úvodu, žahvící systém používá žhavicí svíčku nazývanou také žhavič našroubovaný do hlavy válců, jehož úkol je vytvořit při startu pomocí procesu žhavení (předžhavení) ve spalovacím prostoru dostatečnou teplotu (kolem 1000 °C) k nastartování vozidla. Žhavicí svíčky, tedy nevyrábějí jiskru, ale mají špičku která se rozžhaví, když přes ni prochází proud. Jejich funkci řídí relé nebo řídicí jednotka žhavení. Během žhavení žhavičů se na palubní desce rozsvítí kontrolka žhavení. 

Základní tipy pro údržbu

  • před jízdou si vždy zkontrolujte zda jsou všechny kabely správně připevněny. Nesprávné nebo nedostatečně zapojené kabely mohou vypálit cívku, relé, řídicí jednotku nebo jiné díly.
  • tankujte pouze kvalitní, případně aditivované palivo, které předčasně nezanesou svíčky nebo žhaviče od sazí.
  • zamezte aby vůz běžel dlouhodobě na volnoběh. tím zabráníte tvorbě sazí na hrotech žhavičů.
  • dodržujte interval výměny motorového oleje. Používání starého a znehodnoceného oleje vede ve tvorbě usazování karbonu, které mohou poškodit zapalovací svíčky a žhaviče. 
  • pokud si měníte žhaviče nebo svíčky svépomocí vždy dodržujte utahovací momenty uváděné výrobcem.  

Hlavní příznaky a příčiny selhání zapalovacího a žhavícího systému 

Diagnostikovat selhání zapalovacího nebo žhavícího systému je poměrně složité, protože příznaky bývají podobné a mohou se týkat více dílů např. problémový start u benzinového motoru mohou mít na svědomí zapalovací kabely, vadné zapalovací svíčky, vadná zapalovací cívka ale také rozdělovač či senzory motoru. Všechny tyto příznaky mohou ještě být spojeny s obtížemi při startu se zvýšenou spotřebou paliva či sníženým výkonem motoru. 

Mezi hlavní příčiny poškození zapalovacího nebo žhavícího systému bývá nekvalitní palivo, opotřebované pístní kroužky, těsnění ventilů či špatný úhel zapalování které mohou způsobovat tvorbu sazí a usazenin na zapalovacích svíčkách na žhavičích. Také poškozené zapalovací kabely mohou mít za příčinu přehřívání se cívky zapalování. Poškodit se může systém zapalování a žhavení také vlivem kolísání napětí v elektrickém systému vozidla.

Top značky

Sleva až 5%
pro registrované zákazníky
Doprava zdarma
při nákupu nad
Dárek k objednávce
při nákupu nad
Rychlé doručení
Pokud je zboží skladem
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014