Jednoduchý průvodce, který tě provede přepisem auta a vším, co k němu potřebuješ

Víš, co potřebuješ k přepisu auta?

Ať už si fyzická nebo právnická osoba, při nákupu ojetého vozu je důležité myslet na přepis. Legislativa se neustále mění, a proto je důležité neotálet v případě získávání nových informací o různých aktualizacích postupu daného přepisu.

Tento článek tě proto provede vším, co potřebuješ vědět, a odpoví na otázky typu: Jaké poplatky musíš zaplatit nebo co musíš udělat, aby si mohl auto přepsat?

Co všechno se v článku dozvíš?

Co znamená přepis auta?

Kam na přepis auta?

Rezervace termínu

Kdo musí zajít na úřad?

Na úřad se dostaví nový i starý majitel

Na úřad přijde jen starý majitel

Na úřad přijde jen nový majitel

Plná moc pro přepis automobilu

Při návštěvě úřadu pouze jedním z účastníků je důležitá důvěra

Polopřevod vozidla již není možný

Lhůta na přepis

Doklady potřebné k přepisu

Jak je to s SPZ?

SPZ na přání

Kolik přepis vozidla stojí?

Euro třídy pro ekologickou daň

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3, 4 a 5

Osvobození od ekologické daně

Elektronický přepis vozidla

Závěrem

Co znamená přepis auta?

Fráze “přepis vozu” obvykle zahrnuje dva hlavní úkony, a to odhlášení starého vlastníka a následnou registraci novým vlastníkem. Jedná se tedy o změnu vlastnictví vozidla. K přepisu dochází především u ojetých vozů, protože nové vozy obvykle stačí pouze zaregistrovat.

prepis_auta.png


Kam na přepis auta?

Přepis vozidla dnes provedeš nejen na místně příslušném městském či obecním úřadě obce s rozšířenou působností, ale také na kterémkoliv registru vozidel obce s rozšířenou působností. Pokud se chceš vyhnout dlouhému čekání, můžeš si na příslušném místě sjednat schůzku elektronicky, a to i v případě, že nemáš elektronický občanský průkaz.

TIP: Víš, jak správně umýt své auto, aby si prodloužil jeho životnost a zvýšil jeho atraktivitu?   

Rezervace termínu

Přímá rezervace termínu online bývá rychlá a jednoduchá. Stačí navštívit stránky příslušného úřadu obce s rozšířenou působností nebo registru vozidel obce s rozšířenou působností, které tě provedou jednotlivými kroky velmi srozumitelně.

Na daném webu úřadu si pouze zvolíš možnost Registrace vozidel s následným výběrem tvého termínu a doplněním osobních údajů, jako je jméno, email a telefonní číslo. 

Kdo musí přijít na úřad?

Kdo provede převod auta, závisí především na dohodě zúčastněných stran. Na výběr jsou v zásadě tři možnosti.

Na úřad se dostaví nový i starý majitel

Jak již bylo stanoveno výše, vlastníci se nemusí scházet na úřadě v místě svého bydliště. Mohou se sejít na kterémkoli dopravním inspektorátu, na kterém se dohodnou. Kupující a prodávající by se také měli předem dohodnout, kdo bude platit registrační poplatek.

TIP: Pokud chceš prodat svůj vůz za co nejvyšší cenu, pomůže ti, když se o něj budeš zodpovědně starat nejen po technické, ale i estetické stránce. Znáš tyto tipy pro udržování čistoty a pořádku v interiéru tvého vozu?

Na úřad přijde jen starý majitel

Po dohodě může prodávající vyřídit celý proces převodu vozidla samostatně, bez fyzické přítomnosti kupujícího. Bude k tomu však potřebovat plnou moc od kupujícího.

Na úřad přijde jen nový majitel

V tomto případě je proces ještě o něco jednodušší. Stále je však nutná plná moc k odhlášení vozidla od původního majitele.

Plná moc pro přepis automobilu

Pokud jedna ze stran není přítomna, je k přepisu nutná plná moc nepřítomné strany s úředně ověřeným podpisem u notáře nebo na matričním úřadě.

Plná moc musí obsahovat údaje o obou stranách, jakož i předmět plné moci a její rozsah.

V plné moci nesmí chybět:

 • jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné nebo identifikační číslo osoby, která plnou moc uděluje
 • jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné nebo identifikační číslo zmocněnce
 • předmět a rozsah plné moci – úkony, kterých se plná moc týká
 • podpis zmocnitele, datum a místo udělení plné moci; podpis zmocněnce, datum
 • ověřovací doložka o pravosti podpisu zmocnitele (ověření podpisu v obci nebo u notáře)
 •  značku a typ přepisovaného vozidla, jeho registrační značku a VIN kód

POZNÁMKA: Plnou moc musíš mít i v případě, kdy je vozidlo převáděno na blízkého příbuzného předchozího držitele. Jedná se i o situace, kdy novým držitelem má být příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel.


prepis_auta.png


Při návštěvě úřadu pouze jedním z účastníků je důležitá důvěra

Pokud se obě strany domluví, že přepis vozidla provede pouze jedna strana, je důležité si uvědomit určité povinnosti a rizika.

Jako kupující máš povinnost sjednat na vůz povinné ručení. To je provedeno na základě návštěvy vybrané pojišťovny či online.

Dále je nutné dohodnout se s prodávajícím, kdo zařídí požadovaný protokol o evidenční kontrole vozidla na STK. Bez těchto dokumentů přepis nelze realizovat. Pokud jsi dal prodávajícímu plnou moc k přepisu vozidla, měl by vše zajistit.

Na přepis vozu máš od podpisu smlouvy a inkasování kupní ceny lhůtu 10 dnů. Pokud tuto lhůtu nedodržíš, hrozí ti pokuta v řádu desítek tisíc. Odpovědnost za dodržení této lhůty nese prodávající. Proto se doporučuje, aby v případě přepisu auta jedním ze zúčastněných, byla touto osobou prodávající strana.

Prodávající strana má také povinnost odhlásit automobil u pojišťovny. K tomuto úkonu budeš potřebovat kopii velkého technického průkazu.

Polopřevod vozidla již není možný

"Polopřevod" v tomto kontextu označuje situaci, kdy původní majitel vozidla odhlásil vozidlo, ale nový majitel ještě neprovedl jeho přihlášení na sebe.

V takovém stavu “registrace vozidla” mohlo auto zůstat prakticky bez omezení. To se však změnilo roku 2015, kdy dal stát poslední možnost takovým majitelům auta přepsat na sebe. Pokud tak neučinili, jejich auto se stalo technicky nezpůsobilým.

Od té doby je možný pouze samotný převod vozidla, o kterém tento článek pojednává, nikoliv polopřevod ve formě odhlášení a následného přihlášení vozidla.

TIP: Nezapomeň na povinnou výbavu svého vozu. Když si kupuješ auto, ujisti se, že má povinnou výbavu, nebo si ji kup předtím, než s ním poprvé vyjedeš. Víš, jak používat reflexní vestu v autě u nás i v jiných zemích?  

Lhůta na přepis

Jak již bylo stanoveno výše, lhůta na přepis vozidla je stanovena na dobu 10ti dnů od převodu vlastnického práva k vozidlu (jako je například uzavření kupní smlouvy). V případě nepřevedení vlastnického práva k vozidlu ti hrozí pokuta až 50 000 Kč. 

Doklady potřebné k přepisu

 • Čistopis velkého technického průkazu a plná moc prodávajícího
 • Originál dokladu o nabytí vozidla
 • Úředně ověřená plná moc od druhé zúčastněné osoby, případně se na úřad dostavte společně
 • Přihláška k registraci vozidla pro registr silničních vozidel
 • Zelená karta a občanský průkaz
 • Protokol o evidenční kontrole (ne starší 12 měsíců a úředník si jej může on-line vyhledat)

Jak je to s SPZ?

Ve většině případů nedochází v dnešní době při převodu vozidla ke změně SPZ daného vozidla. Tomu tak nebylo vždy. Dříve se jednalo o proces, kdy si kraje evidovaly registrační značky zvlášť a nebyly tak mezi kraji převoditelné.

Úřad vám ji nevymění pouze na základě žádosti.

Musíš pro to mít jeden ze stanovených důvodů, a to:

 • ztrátu
 • odcizení
 • poškození


kiosk_pri_prepise_auta.png


SPZ na přání

Kromě běžné SPZ, která bývá náhodně vygenerovaná, můžeš na tvůj vůz za příplatek požádat i o speciální SPZ. Celý proces následně proběhne schvalováním obecního úřadu s rozšířenou působností.

 

I tak však musí být při tvorbě tvojí SPZ dodržena určitá pravidla:

 

 • Značka nesmí být již registrována jiným majitelem.
 • Značka musí obsahovat alespoň jedno číslo.
 • Nesmí na ní být použita diakritika, interpunkce ani speciální znaky.
 • Písmena G, CH, O, Q a W nelze použít, ale jediné O lze nahradit za číslici 0.
 • Značka nesmí obsahovat žádné hanlivé nebo urážlivé výrazy, jak jsou definovány Ministerstvem dopravy (seznam těchto výrazů lze najít na jejich webových stránkách).
 • Značka nesmí obsahovat zkratky veřejných orgánů, například PCR nebo MVCR.

 

Cena SPZ na přání je 10 000 Kč v případě automobilu. 5 000 Kč pak v případě motocyklu, protože na ten je potřebná SPZ pouze jedna.

 

TIP: Speciální registrační značky jsou zpoplatněny jak pro osobní, tak pro nákladní vozidla nebo karavany. Pro milovníky kempování a karavanů: Víš, jaký řidičský průkaz potřebujete k řízení karavanu?

Kolik přepis vozidla stojí?

Při hrazení poplatků spojených s přepisem auta je na dohodě obou zúčastněných stran, kdo tyto náklady uhradí. Ve většině případů jde však o uhrazení nákladů prodávajícím.


doklady_pre_prepis_auta.png 

Zde je rozpis těchto nákladů:

 

 • za samotný převod vozidla zaplatíš 800 Kč, u motocyklu pak 400 Kč
 • u osobních automobilů je třeba také uhradit ekologickou daň, a to podle zařazení vozidla do některé EURO třídy. Tato povinnost neplatí pro motocykly, veterány a vozy nad 3,5 t
 • evidenční kontrola vozidla na STK je hrazena podle typu vozidla, rozmezí 400–600
 • poplatek za ověření podpisu u notáře, od 100 Kč nahoru
 • Euro třídy pro ekologickou daň

Euro 0

Do této třídy se řadí velmi stará vozidla. Ekologická daň je proto největší, a to 10 000 Kč. Jde o vozidla, která nejsou vybavena katalyzátorem a ani filtrem pevných částic. V technickém průkazu to poznáš podle hodnoty nižší než 91/441/EEC a 93/59/EEC. Jde o vozidla jako Trabant či Škoda 120.

Euro 1

V tomto případě nezaplatíš tolik. Jde o poloviční částku, a to 5 000 Kč, než je tomu v případě Euro 0. V technické průkazu v tomto případě najdeš hodnoty 91/441/EEC a 93/59/EEC a výše. Typovým vozem pro tuto kategorii může být například Peugeot 205 či Fiat Uno.

Euro 2

V případě třídy Euro 2 se hradí částka 3 000 Kč. Pro zařazení do této třídy hledej v technickém průkazu tyto znaky:

 

R 83-03 B,C

R 83-04 B,C

ES 94/12

ES 96/44

ES 96/69

98/77.

 

Týká se to vozů, jako je Fiat Punto nebo Renault Clio. Ve většině případů jde o vozidla, vyrobená v letech 1996 a 2000.

Euro 3, 4 a 5

V tomto případě se neplatí žádná ekologická daň. Ve většině případů jde o vozy, které byly vyrobeny po roce 2000. V technickém průkazu jde o označení:

 

R 83-05A

ES 98/69A

ES 1999/102A

ES 2001/1A

ES 2001/100A

ES 2002/80A

ES 2003/76A

ES 2006/96A

tabulka_prepis_auta.png

Osvobození od ekologické daně

V rámci plátců ekologické daně jsou osoby, na které se tato povinnost nevztahuje (v případě tříd Euro 0, 1 a 2). Jde o:

●    držitele průkazu ZTP nebo ZTP–P

●    žadatele, u kterých dochází k převodu v důsledku vypořádání či vyrovnání

●    žadatele, u kterých k převodu auta došlo v důsledku zániku společného jmění manželů

 

INSPIRACE: Peníze, které ušetříš při nižších Euro třídách ekologické daně, či osvobozením od tohoto nákladu, můžeš využít na cesty. Znáš nějaké tipy, jak si zpříjemnit dlouhé cesty s rodinou v autě?  

Elektronický přepis vozidla

Pokud se rozhodneš podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel elektronicky, můžeš tak učinit stažením formuláře dostupného v sekci dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Máš možnost svou žádost předložit buď prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který provádí registraci vozidel. Na úřadě bude žádost zpracována a vyřízena až poté, co budou fyzicky předloženy všechny doklady vyžadované zákonem.

Elektronicky lze požádat také o novou SPZ, a to po ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození tabulky. Postup je obdobný, jako v případě žádosti o zápisu změny vlastníka vozidla. Svou žádost tedy můžeš podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, vykonávajícím agendu registrace vozidel, prostřednictvím elektronické pošty. Formulář je ke stažení na webových stránkách Ministerstva dopravy.


nova_spz.png


INSPIRACE: Dovolené jsou již v plném proudu. Znáš tyto tipy pro bezpečné a pohodlné cestování s dětmi?

Závěrem

Přepisování vozu v roce 2023 je určitě jednodušší než v předchozích letech. Vše můžeš vyřídit na jednom místě a pro převod vozu nemusíš vyplňovat žádné formuláře. Pokud nemáš čas běhat po úřadech nebo druhé straně nedůvěřuješ, existují společnosti, které převod provedou za poplatek za vás oba. I v tomto případě však budeš potřebovat plnou moc, a to od obou zúčastněných stran.

 

Doporučujeme auto před tím, než po přepisu auta vyrazíš na dlouhé dobrodružství, zkontrolovat. Bezpečnost silničního provozu by měla být tvojí prioritou. Nech si například zkontrolovat brzdový systém, motor nebo filtry. 

 

 


Natália Várošová
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Sdílet na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014