Dálniční známka: Komplexní přehled o dálniční známce u nás a v dalších evropských zemích

Chystáš se na roadtrip po Slovensku či na dovolenou do zahraničí? Nezapomeň si pořídit dálniční známku. Pokud dálnice využíváš den co den, koupě známky je pro tebe zřejmě rutinou. Jak dobře se však vyznáš v této problematice?

Víš, jaké typy dálničních známek existují? Jaká je jejich platnost a cena? Kde všude známku potřebuješ a jaká pokuta ti hrozí za jízdu bez dálniční známky?

Odpovědi na všechny tyto otázky a další užitečné informace přinášíme v našem komplexním přehledu dálničních známek. Nakoukneme i do dalších evropských zemí a podíváme se, jak to funguje například na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku atp.

Co je dálniční známka v ČR?

Dálniční známka je časový poplatek za užívání vymezených zpoplatněných úseků silnic v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 

Pod vymezeným úsekem silnice se přitom rozumí vymezený úsek dálnice nebo rychlostní silnice, který je označen dopravními značkami, a který lze užívat pouze po zakoupení dálniční známky. Podstatná je platnost známky i to, pro jaké vozidlo byla vydána, jelikož dálniční známka se váže na konkrétní vozidlo, nikoli na majitele či řidiče.

 

Dálniční známky jsou jedny z nejrozšířenějších způsobů platby za zpoplatněné úseky. Před cestou do zahraničí si určitě zjisti, jakým způsobem se poplatky vybírají v zemi, kam máš namířeno.

Mohlo by se hodit: Usnadni si cestování s vhodným cestovním zavazadlem.

 

Dálniční známky se kromě Česka využívají i v jiných evropských zemích, jako například Rakousko, Slovensko či Maďarsko. Alternativou k dálničním známkám je mýtné, které funguje například v Chorvatsku a Itálii.

 

Za využívání českých dálnic řidiči platí už od roku 1995 a od té doby si na čelním skle aut mohl vidět samolepky oznamující zaplacení tohoto poplatku. Poslední rok, kdy se vozidla ještě pohybovala s tímto nevkusným doplňkem, byl rok 2020. Toho roku byly totiž v Česku uvedeny do provozu elektronické dálniční známky. Jejich prodej byl spuštěn konkrétně 1. prosince 2020.

 

Primárním cílem zavedení výhradně elektronické formy dálničních známek byl efektivnější výběr úhrad a s tím související zajištění včasné a úplné úhrady dálničních známek a zvýšení komfortu uživatelů.


dialnica.png


Mají zpoplatněné cesty nějaké výhody i pro řidiče?

Určitě ano. I když se to může jevit jako bezedná pokladna, do které se hází peníze, zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice umožňují řidičům plynulejší přesun. Ve většině případů jsou zpoplatněné cesty rychlejší a méně přetížené. Vyšší rychlost na prázdnějších dálnicích ti umožní vychutnat si sílu tvého auta, samozřejmě v mírách povolené rychlosti.

 

Jízda je plynulejší. Cestování po dálnicích je jednodušší, neboť jde většinou o přímé a široké cesty spojující jedno místo s druhým na velké vzdálenosti. S tím souvisí i snížení nákladů na pohonné hmoty a amortizaci vozidel, jakož i zvýšení bezpečnosti dopravy.

 

Za zmínku stojí i asistenční služby, které jsou ukryty v poplatku za dálniční známku. Tyto služby zprostředkovává nepřetržitá motorizovaná hlídka Ředitelství silnic a dálnic. K dispozici je 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Stačí zavolat na číslo NDIC 800 280 281 nebo pomocí mobilní aplikace v telefonu.

Jaká je činnost asistenční služby ŘSD?

 • Hlídkování
 • Označení místa nehody
 • Označení překážky provozu
 • Označení a zajištění vyřešení problému s nepojízdným vozidlem
 • Kontrola vozovky
 • Odstranění překážky provozu nebo zajištění jejího odstranění
 • Úklid odpočívek

Pokud máš uhrazenou dálniční známku, tyto služby jsou pro tebe zdarma. A to bez ohledu na to, zda máš zakoupenou roční, 365denní dálniční známku nebo desetidenní známku. Důležitá je její platnost v době přivolání pomoci.

K čemu se využívají poplatky za dálniční známku?

Poplatky za dálniční známky lze vnímat jako jistý druh daně, která se vztahuje pouze na uživatele zpoplatněné cesty.

 

Umožňuje realizovat velké infrastrukturní projekty, které jsou financovány přímo z těchto poplatků. Takto jsou ostatní poplatníci, kteří nevyužívají zpoplatněné cesty, osvobozeni od toho, aby dotovali tuto silniční infrastrukturu.

 

Získané peněžní prostředky se využívají pro výstavbu nových dálnic a silnic, úpravu a rozšíření stávajících úseků (jízdní pruhy, mosty, viadukty aj.). Také pro potřebnou údržbu (osvětlení, zákaznický servis, značení, asfalt atd.), aby silniční provoz zůstal zachován v optimálních podmínkách.


platba_dialnicnej_znamky".png"

Na koho se vztahuje dálniční známka?

Jak jsme již zmínili, chceš-li vozidlem vjet na zpoplatněnou dálnici nebo rychlostní silnici, musíš si předem zakoupit dálniční známku. Tato povinnost se vztahuje na všechna motorová vozidla nejméně se 4 koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost je maximálně 3,5 tuny

 

Řidiči musí za používání dálnic a ostatních zpoplatněných úseků zaplatit ještě předtím, než je začnou využívat.

Jaká vozidla jsou osvobozena od povinnosti platit poplatky za dálniční známku?

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů existují výjimky, při kterých jsou vybraná vozidla zcela osvobozena od úhrady dálniční známky. Jedná se o tato vozidla:

 

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přiděleno speciální SPZ (začíná písmeny EL).
 • Vozidlo přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P vydaného v ČR, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
 • Vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
 • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.
 • Vozidla vězeňské služby, vozidla složek integrovaného záchranného systému, vozidla poskytovatele zdravotnické služby.
 • Vozidla státní správy

Plný výpis vozidel osvobozených od povinnosti úhrady dálniční známky najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Po podání oznámení mohou být osvobozena také vozidla:

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ.
 • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Jak požádat o osvobození vozidla od úhrady dálniční známky?

Aby si byl osvobozen od úhrady dálniční známky, je třeba podat žádost o registraci vozidla nebo jízdní soupravy osvobozených od úhrady dálniční známky přímo poskytovateli služby. Vyplněný příslušný PDF formulář lze podat hned třemi způsoby:

 1. Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w přes webovou stránku www.mojedatovaschranka.cz
 2. Emailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný PDF formulář nebo naskenovaný tištěný vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem)
 3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

PDf formulář a přesné pokyny k podání oznámení o osvobození od úhrady dálniční známky najdeš na stránkách www.edalnice.cz/osvobozeni.

V žádosti vyplníš tyto údaje:

 • Identifikačné a kontaktné údaje
 • Údaje o vozidle nebo jízdní soupravě (stát, kde je vozidlo registrované; SPZ a důvod osvobození)

O posouzení a vyřízení žádostí rozhoduje výlučně Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), a to v co nejkratší možné lhůtě.

Náš tip: Jízda po dálnici je nejen praktická pro dopravu na vzdálenější místa. Může to být také příležitost sešlápnout plyn a užít si rychlou jízdu, samozřejmě dle předpisů. Po takové jízdě se ovšem vaše čelní sklo, přední nárazník atd. stanou pohřebištěm mnohého hmyzu. Víte, jak perfektně umýt auto a zbavit ho veškerého hmyzu a jiných nečistot?

 

cestovanie_dialnicou.png

Typy dálničních známek v České republice

V současnosti můžeš vybírat z těchto 3 variant:

 • Roční dálniční známka s klouzavou platností: je platná 365 dní od zvoleného dne počátku platnosti
 • 30 denní dálniční známka: platná 30 dní včetně dne, který určíš jako začátek její platnosti.
 • 10 denní dálniční známka: je platná 10 dní včetně dne, který určíš jako začátek její platnosti.

Věděli jste, že počátek všech typů dálničních známek si můžete při nákupu odložit až o 3 měsíce?

Kolik stojí dálniční známka v ČR?

Pojďme se podívat na cenu dálničních známek:

 • Roční dálniční známka s klouzavou platností = 1 500 Kč / Eko cena 750 Kč
 • 30 denní dálniční známka = 440 Kč / Eko cena 220 Kč
 • 10 denní dálniční známka = 310 Kč / Eko cena 155 Kč

 

POZOR! Tyto dálniční poplatky platí pouze do konce února 2024.

 

Kdo má nárok na Eko cenu?

Eko cenu za časový dálniční poplatek mohou využívat vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem. Je stanovena jako 50 % sazby časového poplatku.

Dálniční poplatky v ČR od 1.3. 2024

Nový rok nám přinese v oblasti dálničních poplatků mnoho změn. Kromě toho, že se konečně řidiči dočkají jednodenní dálniční známky, se bude zdražovat.

Velkou změnou bude také to, že časový poplatek za využívání dálnic bude nově odpuštěn pouze bezemisním vozidlům na elektrický nebo vodíkový pohon. Hybridní vozidla s emisí do 50 g CO2/km už nebudou nadále osvobozena. Cena pro hybridní vozidla bude 25 % sazby časového poplatku.

Typy a ceny dálničních známek v ČR od 1.3. 2024


dalnicni_poplatky.png

Změny od roku 2025

Zároveň byly také schváleny změny, které přijdou v platnost 1. ledna 2025. Cena dálniční známky bude stanovena na základě automatické valorizace. Do výpočtu budou vstupovat 2 kritéria a na jeho základě se může cena zvýšit nebo snížit.

Prvním kritériem je meziroční procentuálně vyjádřený vývoj spotřebitelských cen dle zjištění Českého statistického úřadu. Druhým kritériem je meziroční procentuálně vyjádřená změna délky dálnic v provozu evidovaná Ministerstvem dopravy. 


dialnica.png

Celoroční nebo krátkodobá dálniční známka?

Tuto otázku si pravděpodobně položí ti řidiči, kteří využívají dálnice poměrně často, ale ne každý den v roce.

Víme, že 10-ti denní dálniční známka v současnosti stojí 310 Kč a 30 denní 440 Kč. Roční dálniční známka je v přepočtu výhodnější, pokud využíváš zpoplatněné cesty na denní bázi.

Poplatek za rok využívání dálnic v Česku je ve srovnání s okolními zeměmi či dalšími zeměmi EU stále mimořádně výhodný.

Výhodou také je, že když se vydáš na letní roadtrip po česku s přívěsem, stačí ti pouze jedna dálniční známka na tažné vozidlo.

 

Zajímavost: Znáš kempování na střeše auta? Užij si ještě více svobody a pohody na cestách.

Kde koupit dálniční známku?

V současnosti jsou v Česku platné pouze elektronické dálniční známky. Ty si můžeš zakoupit prostřednictvím:

 • webových stránke edalnice.cz;
 • na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil;
 • v samoobslužném kiosku.

 

Při úhradě dálniční známky si vybíráš, jestli kupuješ známku pro jedno nebo více vozidel nebo jízdní soupravu. Zvolíš si také způsob platby (online platba nebo platba převodem). Zároveň si povinen uvést SPZ a zemi registrace vozidla. Zvolíš si den začátku platnosti dálniční známky a uvedeš kontaktní údaje (e-mail).

Po zrealizování úhrady, t.j. po zaplacení dálniční známky, je vystaven doklad potvrzení o úhradě dálniční známky, který ti bude zaslán na uvedený e-mail. Poplatek za dálniční známku je vázán na určité časové období bez ohledu na ujetou vzdálenost, resp. počet jízd.

V případě, že si všimneš chybně zadaného údaje, jsi povinen neprodleně oznámit opravu poskytovateli služby, nejpozději do 15 minut od úhrady dálniční známky. U nákupu přes internet je reklamace velmi obtížná. Opravit jej lze pouze v případě, že kupuješ známku s předstihem. Nákup dálniční známky s okamžitou platností ti špatně zadané údaje opravit nedovoluje, a tak je známka neplatná a nemáš nárok na vrácení peněz.platba_dialnicni_znamky".png"

Jak probíhá kontrola elektronických dálničních známek?

Kontrola se provádí přímo na zpoplatněném úseku dálnice. Provádět ji mohou vozidla Policie ČR a Celní správy ČR vybavená kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ. Současně může být kontrola provedena prostřednictvím vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo na odpočívkách a parkovištích.

Pokud byla tvá SPZ pořízena na zpoplatněném úseku dálnice a není v databázi zaplacených známek, přijde ti pokuta.

Dálniční známka ověření: Jak si můžeš zkontrolovat platnost dálniční známky?

Platnost dálniční známky si můžeš jednoduše zkontrolovat na webové stránce edalnice.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. Stačí zadat zemi registrace a evidenční číslo vozidla a okamžitě zjistíš, do kdy ti platí dálniční známka.

 

Upozornění na konec platnosti dálniční známky ti také přijde automaticky s třídenním předstihem na uvedený kontaktní údaj. Platnost známky si můžeš ověřit i telefonicky na zákaznické lince portálu edalnice.cz.

Jak k přepisu dálniční známky?

Dálniční známka je nepřenosná, tzn. že je vázána na vozidlo, které si uvedl při úhradě. Zde je rozhodující SPZ a země registrace vozidla. To znamená, že dálniční známku vázanou k jedné registrační značce nemůžeš využít na jiné vozidlo. Stejně to platí i tehdy, pokud auto prodáš nebo při havárii dojde k totální škodě a auto je nepojízdné.

Jsou však případy, kdy je přepis dálniční známky možný. O změnu údajů v centrální evidenci úhrady dálniční známky lze požádat v případě, že nastane změna SPZ, tzn. nemění se samotné vozidlo, ani typ a platnost uhrazené dálniční známky.

O tuto změnu můžeš požádat v těchto případech:

 •  ztráty SPZ;
 • zničení SPZ;
 • odcizení SPZ;
 • změny SPZ.

 

O změnu můžeš požádat třemi způsoby, stejně jako v případě oznámení o osvobození. Tedy:

 1. datovou schránkou: ws5mh9w;
 2. emailem na adresu: epodatelna@edalnice.cz;
 3. v listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

 

K žádosti je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Avízo o změně SPZ – najdeš ho na webu edalnice.cz/zmena-spz-vozidla/ i s podrobným popisem
 • kopii dokumentu, který dokládá změnu SPZ v rámci stejného vozidla – např. kopie velkého techničáku, kde je uvedená původní i nová SPZ a VIN kód vozidla)

 

SFDI na základě kompletně vyplněné žádosti provede změnu údajů v evidenci úhrady dálničních známek. Potvrzení o změně obdržíš na emailové adrese, případně prostřednictvím SMS, pokud si uvedli mobilní kontakt.

Jaká je pokuta za jízdu bez dálniční známky?

Za jízdu po vymezených zpoplatněných úsecích silnice bez dálniční známky hrozí pokuta, jedná se tedy o přestupek.

 

Pokud tě systém na dálnici odhalí jako černého pasažéra bez platné elektronické dálniční známky a zároveň se na tebe nevztahuje osvobození, hrozí ti pokuta až 20 000 Kč.

 

Zároveň můžeš dostat pokutu i za zneužití osvobození. V případě, že se rozhodneš jako fyzická či právnická osoba podat oznámení o osvobození, i když na něj nemáš nárok, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč.

 

Pokud zpoplatněný úsek používáš s vozidlem, na které se osvobození vztahuje, ale nepodal si oznámení o osvobození, přestože to vyžaduje zákon, můžeš zaplatit až 5 000 Kč. Stejnou částku můžeš zaplatit i ve chvíli, kdy Státnímu fondu dopravní infrastruktury do 10 pracovních dní nenahlásíš, že ti zanikl nárok na osvobození.

Jak se proti rozhodnutí o pokutě bránit?

V případě, že tě přímo zastaví hlídka, bude ti chtít dát pokutu a ty nebudeš souhlasit, trest neodsouhlas ani nic nepodepisuj. Místo toho si vyžádej fotku z radaru. Znát by si měl také tolerovanou odchylku, která je v ČR +- 3 km/. To v praxi znamená, že když je maximální povolená rychlost 70 km/h, je možné tě pokutovat až při naměřené rychlosti 74 km/h a výše.

 

Jestliže ti přijde pokuta s fotkou z radaru či kontrolní brány a ty s udělenou pokutou nesouhlasíš, odvolání musíš podat okresnímu úřadu do 15 dnů od doručení rozkazu o úhradě pokuty. V odvolání musíš odůvodnit, proč se domníváš, že ti pokuta neměla být uložena. Přilož i listinné důkazy, které podpoří tvé právo na odvolání.

 

Pokud včasné odvolání obsahuje všechny náležitosti a není důvod k jeho odmítnutí, zruší se rozkaz v celém rozsahu a okresní úřad správní delikt projedná v klasickém správním řízení.

 

I proti tomuto rozhodnutí se můžeš odvolat, postupuj podle poučení připojeného v závěru rozhodnutí. Nebudeš-li úspěšný ani v odvolacím řízení, máš poslední možnost, a to podání správní žaloby k soudu.

 

Počítej také s tím, že řízení může být zpoplatněno. Podle typu řízení můžeš zaplatit od 1 000 do 5 000 Kč. Konkrétní čísla můžeš najít v příloze Zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v položkách 18–20.


dialnica_praha.png


Zpoplatněné úseky dálnic na území České republiky

Pokud se chystáš na dlouhou cestu, pravděpodobně si jako první kontroluješ stav vozidla a povinnou výbavu. Značné úsilí věnuješ tomu, aby bylo tvé auto dokonale připraveno na dlouhou cestu, protože jakékoli nepředvídatelné situace mohou negativním způsobem ovlivnit tvůj finanční rozpočet.

Z účtu ti však může odkrojit i pokuta za jízdu bez dálniční známky. Proto si před cestou zkontroluj, které silniční komunikace jsou zpoplatněny. Mezi zpoplatněné úseky na území Česka patří:

dalnicni_poplatky_cesko.png

Mapu zpoplatněných úseků můžete nalézt na webových stránkách edalnice.cz/kde-plati.


Často kladené dotazy

Potřebuješ dálniční známku na motorku?

Motorky mohou jezdit po dálnicích bez dálniční známky. Jsou podle zákona od poplatku osvobozeny.

Budeš informován o blížícím se konci platnosti dálniční známky?

O blížícím se konci platnosti úhrady dálniční známky budeš informován 3 dny před ukončením její platnosti, pokud si při úhradě zadal alespoň jeden z kontaktních údajů.

V jakém tvaru se zadává SPZ při úhradě dálniční známky?

SPZ je při úhradě dálniční známky třeba zadávat bez mezer a pomlček. V případě, že nakupuješ dálniční známky pro jednotlivé RZ hromadně, musíš je oddělit čárkou, mezerou nebo novým řádkem.

Kde najdeš mobilní aplikaci?

Mobilní aplikace s názvem “edalnice“ je dostupná pro mobilní telefony a jiná zařízení s operačními systémy iOS 15.2 a novější (v Apple App Store). Pro systém Android 2.3.3 a vyšší (v Google Play) je aplikace pojmenována “edalnicka”.

Vztahuje se Eko cena i na vozidla s pohonem LPG?

Ne. Vozidla s LPG pohonem nejsou při užití zpoplatněné dálnice v ČR cenově zvýhodněna. Eko cena se vztahuje pouze na vozidla s pohonem na zemní plyn nebo biometan.

Můžeš vyrazit na cestu hned po zakoupení dálniční známky?

Ano. Při úhradě dálniční známky online a při platbě kartou dostaneš obratem do e-mailu potvrzení o úhradě, takže ti nic nebrání v tom, abyste ihned vyrazil na zpoplatněný úsek.

 

Tip: Prohlédni si vybavení, které ti může zpříjemnit dlouhé cestování autem.

 

Při platbě bankovním převodem budeš muset na potvrzení počkat, až poskytovatel služby tvou platbu připíše.

Budeš-li kupovat dálniční známku na obchodním místě nebo prostřednictvím samoobslužného zařízení, obdržíš papírový doklad a také se můžeš ihned vydat na cestu.


auto_na_dialnici.png


Musíš mít na převozovou značku zakoupenou dálniční známku?

Ano. I na vozidla s převozovou, též manipulační, značkou musí mít platnou dálniční známku, pokud chtějí řidiči těchto vozů využívat zpoplatněné úseky. Manipulační značku lze přenášet z vozidla na vozidlo, které doposud nebylo registrováno a nemá vlastní SPZ. Nejedená se v tomto případě o porušení zákona.

Co dělat, když jsi vjel na dálnici bez dálniční známky?

Může se stát, že omylem vjedeš na dálnici, aniž bys měl zakoupenou platnou dálniční známku. Pokud týž den, respektive do 00:00 stihneš zakoupit dálniční známku, pokuta ti v žádném případě nepřijde, a to bez ohledu na to, v jaké době jsi v konkrétní den na dálnici najel.

Jiná situace však nastává při kontrole přímo na dálnici. V tom momentě se už trestu nevyhneš a pokuta bude udělena v blokovém řízení přímo na místě.

Dálniční známky v dalších evropských zemích

Chystáš se na cestu do zahraničí? Ve většině zemí Evropské unie se poplatku za dálniční známku nevyhneš. Některé země fungují na principu mýtných bran. V jiných si však musíš pořídit dálniční známku. Ve většině případů ji lze koupit elektronicky. Jsou však i takové státy, kde tento poplatek platit nemusíš.

Dálniční známka na Slovensku

Slovenská dálniční známka forma: elektronická dálniční známka

Na koho se vztahuje povinnost úhrady dálniční známky:

 

 • dvoustopá motorová vozidla nebo jízdní soupravy do 3,5 t;
 • dvoustopá motorová vozidla kategorie M1 bez ohledu na jejich největší technicky přípustnou celkovou hmotnost;
 • dvoustopé jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem kategorie M1, N1 a přípojným vozidlem kategorie O1, O2, pokud součet největší povolené celkové hmotnosti soupravy je nad 3,5 tuny.


JI4dF5v.png


Kdo je od úhrady českých dálničních známek osvobozen: vozidla státní správy; vozidla ozbrojených sil a Sboru vězeňské a justiční stráže; vozidla základních složek integrovaného záchranného systému; vozidlo registrované na osobu s průkazem ZTP; vozidla sociální služby bez cíle zisku; vozidla sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately; historická vozidla; vozidla cizích státních příslušníků osvobozených podle mezistátní dohody; vozidla finanční správy podle zvláštního předpisu; vozidla Národního bezpečnostního úřadu a Slovenské informační služby.

Slovenská dálniční známka platnost: 10 denní, 30 denní, 365 denní a roční.

Cena dálničních známek:

 

 • roční dálniční známka – 60 €
 • 365 denní dálniční známka – 60 €
 • 30 denní dálniční známka – 17 €
 • 10 denní dálniční známka – 12 €

 

Možnosti zakoupení dálničních známek: online na webu eznamka.sk; v mobilní aplikaci eznamka pro operační systém iOS i Android; v samoobslužných automatech a na obchodních místech, případně na hraničních přechodech.

 

Mohlo by tě zajímat: Než vyrazíš na cesty a budeš investovat do dálničních známek v zahraničí, je dobré zhodnotit, jestli se ti tato investice vyplatí. Víš, jak je na tom výstavba dálniční sítě na Slovensku?

 

Po úhrade diaľničnej známky online ti príde potvrdenie na email, ktorý si zadal v objednávkovém formuláři. Zde také můžeš požádat o včasné informování o blížícím se konci platnosti. Pokud máš zájem, tuto informaci můžeš obdržet i prostřednictvím SMS po uvedení telefonického kontaktu, a to 10 dní před ukončením platnosti dálniční známky.

 

Většina dálnic a rychlostních silnic je zpoplatněna, některé části v okolí velkých měst a nedokončené silnice jsou od zpoplatnění osvobozeny.

 

Kontrola je prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ, za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním bránám nebo kontrolou na odpočívadlech a parkovištích.

 

Za jízdu bez platné elektronické dálniční známky hrozí pokuta, a to řidiči i majiteli vozidla. Jako řidič se při jízdě na dálnici bez dálniční známky dopouštíš přestupku a můžeš zaplatit 100–500 €, v blokovém řízení 50–200 €. V případě majitele vozidla se jedná o správní delikt (ten byl v ČR v roce 2017 zrušen a rozlišuje se pouze přestupek a trestný čin), tedy protiprávní jednání, za který se ukládá pokuta 150–500 €.

Výhodou je, že když na Slovensku jedeš po dálnici bez zaplaceného poplatku víckrát v měsíci, přijde ti jen jedna pokuta. V tom stejném měsíci také nemůže být pokutován řidič a současně majitel vozidla. Špatnou zprávou pro motoristy je, že mohou dostat pokutu až 2 roky zpětně.

 

Určitě tě bude zajímat i to, jestli můžeš hned po zaplacení dálniční známky vyrazit na dálnici. Pokud budeš slovenskou dálniční známku platit platební kartou, můžeš vyrazit ihned, jelikož obratem do emailu obdržíš potvrzení o úhradě.

 

Pokud zvolíš platbu bankovním převodem, můžeš zpoplatněné úseky dálnic využít až poté, co obdržíš potvrzení o úhradě, přičemž zpracování platby může trvat až 5 dní.

 

Mýtný systém s palubní jednotkou je určen pro vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5t.


JI4diQI.jpg

Dálniční známka Rakousko

Rakouská dálniční známka forma: elektronická dálniční známka, dálniční nálepka

Samolepící známka, tedy dálniční nálepka, musí být správně nalepena na určeném místě. Horní díl nalepíš na čelní sklo pod zpětné zrcátko nebo do levého horního rohu (nad řidiče), nesmí být nalepena na tónované části okna. Spodní díl si uchovej pro případnou kontrolu.


Poradíme ti: Jakákoliv porucha vozu je obzvlášť na cestách v zahraničí velmi nepříjemná. Víš, jaké jsou možné příčiny bouchání a klepání v podvozku? Podívej se, jestli je nutn okamžitě shánět autoservis nebo se jedná o banalitu, která počká na příjezd domů.

 

Na koho se vztahuje povinnost úhrady dálniční známky: motocykly, dvoustopá vozidla a obytné automobily do 3,5 t

Kdo je od úhrady dálničních známek osvobozen: osoby se zdravotním postižením

Rakouská dálniční známka platnost: 10 dní, 60 dní a 1 rok. Roční dálniční známka je platná od 1. prosince platného roku do 31. ledna roku následujícího, tedy celkem 14 měsíců.

Cena dálničních známek:

 • roční: vozidla 96,40 € / motocykly 38,20 €
 • 60-denní: vozidla 29 € / motocykly 14,50 €
 • 10-denní: vozidla 9,90 € / motocykly 5,80 €

 

Možnosti zakoupení dálničních známek:

 • dálniční nálepka – více než 6 000 obchodních míst
 • elektronická dálniční známka – online, prostřednictvím aplikace ASFINAG, v mýtném obchodě ASFINAG, na prodejních místech ÖAMTC, ARBÖ a ADAC, na různých čerpacích stanicích a trafikách, na mýtných stanicích ASFINAG, v automatech na vybraných odpočívadlech.

 

Dálniční nálepka, jakož i elektronická dálniční známka zakoupená v prodejních místech, na čerpacích stanicích a v automatech je platná okamžitě. Pokud si však jako fyzická osoba zakoupíš elektronickou dálniční známku v mýtném obchodě ASFINAG, online nebo prostřednictvím aplikace, bude platná až po 18 dnech.

 

Tuto 18 denní lhůtu chápej jako ochranu spotřebitele. Od nákupu elektronické dálniční známky online nebo v mýtném obchodě ASFINAG můžeš odstoupit do 14 dnů. V úvahu se však bere další třídenní období pro poštu, tvoje elektronická dálniční známka je platná až od 18. dne po zakoupení.

 

Právo na odstoupení od smlouvy se však nevztahuje na komerční zákazníky; elektronická dálniční známka nebo roční mýtná karta s digitálním úsekem je tedy platná okamžitě.

 

Zpoplatněn je kromě dálnic i přejezd více tunelů a horských průchodů. Na mýtných branách se platí poplatek a není třeba mít platnou dálniční známku. Platbu lze uskutečnit v hotovosti, platební nebo palivovou kartou, automatickou platbou Digital Section Toll Flex nebo online zakoupeným lístkem. Na A11 Karawanken a A13 Brenner si kromě lístku na jednu jízdu nebo sezónního lístku lze zakoupit i měsíční lístek.

 

Na některé úseky dálnic se vztahuje úsekové mýtné, zde nepotřebuješ dálniční známku. Mýtné se platí na mýtných stanicích nebo předem.

 

Kontroly jsou prováděny servisní a kontrolní službou a také kamerami automatické kontroly známek. Pokud se rozhodneš svou cestu absolvovat bez dálniční známky, při kontrole budeš muset zaplatit náhradní mýtné ve výši 120 €. Může se však stát i to, že pokuta bude dosahovat výše 3 000 €.

 

Pokuta 120 € hrozí i řidiči, který nalepování známky odflákne a nalepí ji například příliš blízko okraje okna.


budapest.png

Dálniční známka Maďarsko

Maďarská dálniční známka forma: elektronická dálniční známka

Na koho se vztahuje povinnost úhrady dálniční známky: motocykly a dvoustopá vozidla do 3,5 t

Kdo je od úhrady dálničních známek osvobozen: vozidla sloužící k pomoci občanům a v souvislosti se státní správou.

Vícečetné rodiny a osoby se sníženou pohyblivostí mají po předchozím upozornění nárok na částečnou úlevu od poplatku, tzn. mohou využívat zpoplatněnou silniční síť s autem do 3,5 t pro více než 7 osob, za elektronickou dálniční známku však zaplatí poplatek podle nižší cenové kategorie.

 

Zde je však důležité splnit i další podmínky bezpečné jízdy, zvláště pokud cestuješ s dětmi, jako je například správný výběr dětské autosedačky a jejího užívání.

 

Maďarská dálniční známka platnost: 10 dní, 30 dní, roční, župní roční.

 

Roční maďarskou dálniční známku lze vnímat jako 365 denní dálniční známku a lze ji využít od data nákupu v běžném roce nebo v případě zakoupení předem od prvního dne běžného roku do půlnoci 31. ledna následujícího roku.

Župní dálniční známku v Maďarsku lze využít na zpoplatněné dálniční síti v příslušné župě od data nákupu v běžném roce nebo v případě zakoupení předem od prvního dne běžného roku do půlnoci 31. ledna následujícího roku. Jedná se o dálniční známky platné podle kraje a jsou vhodné pro řidiče, kteří pravidelně využívají jen určitou část dálnic.


dalnici_poplatky_madarsko.png

Elektronickou dálniční známku je třeba zakoupit ještě před vjezdem na zpoplatněnou silnici. Ti uživatelé, kteří na silniční síť s povinností úhrady vjeli omylem, mají k dispozici maximálně 60 minut od vjezdu na dodatečný nákup elektronické dálniční známky. Tento limit platí i tehdy, pokud tě zastaví mobilní kontrola. Pokud ještě neuplynulo 60 minut od tvého vstupu na dálnici, můžeš si dálniční známku koupit přímo od příslušníků mobilní kontroly.

Možnosti zakoupení dálničních známek: online např. na webu hu-vignette.com/cz, v mobilní aplikaci, na několika prodejních místech.

Ověřovací lístek a potvrzující zprávu, které jsi obdržel po zakoupení, je třeba uchovat 2 roky od posledního dne platnosti e-nálepky.

Při koupi dálniční e-známky si ještě před zaplacením zkontroluj zadané údaje, jako jsou evidenční číslo, země registrace, tarifní kategorie, doba platnosti a v případě župní nálepky i župu. Pokud tyto údaje nebudou správné, bude to mít za následek povinnost úhrady přirážky.

Pokud vozidlo v době kontroly nemá platnou e-známku, vlastníkovi nebo provozovateli vozidla se za neoprávněné používání silnice účtuje přirážka odpovídající kategorii vozidla.

Výše pokuty: Pro motocykly, vozidla do 7 os., vozidla do 3,5 t pro více než 7 os. a nákladní auta do 3,5 t činí pokuta 18 750 HUF, pokud ji uhradíš do 60 dnů. Po uplynutí této lhůty se pokuta zvyšuje na 74 970 HUF.

Pokuta splatná do 60 dnů pro přívěs pro nákladní auta do 3,5 t, autobusy a vozidla do 3,5 t pro více než 7 os. je 84 330 HUF, po uplynutí 60 dnů 337 290 HUF.

Pro motocykly, vozidla do 3,5 t a autobusy se v Maďarsku vyžaduje dálniční známka téměř pro celou dálniční síť, některé nepropojené dálnice a části budapešťského okruhu jsou osvobozeny od zpoplatnění.s_mapou_na_cestach.png

Dálniční známka Švýcarsko

Švýcarská dálniční známka forma: elektronická dálniční známka, dálniční nálepka

Na koho se vztahuje povinnost úhrady dálniční známky: motocykly, motorová vozidla a přívěsy do 3,5 t

Kdo je od úhrady dálničních známek osvobozen: vozidla s vojenskou poznávací značkou, policejní a některá další vozidla určená na pomoc občanům, zkušební vozidla, vozidla určená pro řidičské zkoušky, pevné přívěsy, přívěsy a vozíky za motocykly, některé traktory a některá jiná vozidla.

Švýcarská dálniční známka platnost: roční, platná pro příslušný kalendářní rok (1. prosince roku, který předchází roku vytištěnému na nálepce, až do 31. ledna roku následujícího po roce vytištěném na nálepce – 14 měsíců).

Cena dálničních známek: 40 CHF

Skutečná cena dálniční známky při koupi v zahraničí závisí na směnném kurzu a případných poplatcích účtovaných poskytovatelem tvé kreditní karty.

 

Možnosti zakoupení dálničních známek:

 • elektronická dálniční známka – online např na webu ch-vignette.com/cz
 • nálepka – na poštách, na většině čerpacích stanic, na úřadech vydávání řidičských průkazů a dalších prodejních místech.

 

Zajímavost: Věděl jsi, že na švýcarských dálnicích nenajdeš čerpací stanice? Nacházejí se zde pouze odpočívadla s bezplatnou toaletou, případně s kohoutkem s pitnou vodou. Určitě je dobré mít s sebou cestovní láhve na vodu, aby sis zajistil pravidelný pitný režim.

 

Elektronická dálniční známka ve Švýcarsku je propojena s evidenčním číslem. Dá se koupit kdykoli a kdekoli a platí ihned po zakoupení. Kromě toho se u vyměnitelných poznávacích značek vyžaduje pouze jedna elektronická dálniční známka v porovnání se samostatnou nálepkou pro každé vozidlo v minulosti.

 

Za předpokladu, že se použije stejná SPZ, není třeba kupovat novou dálniční známku ani v případě koupě nového vozidla v průběhu roku.

 

Pokud vstoupíš do Švýcarska přes jeden ze tří celních úřadů vyňatých z úhrady roční dálniční známky (Dálnice Basilej/St Louis, Dálnice Rheinfelden a Kreuzlingenská dálnice), není nutná žádná dálniční známka, pokud opustíš dálnici na prvním výjezdu.

 

Za jízdu bez dálniční známky je stanovena pokuta ve výši 200 CHF.

Dálniční známka Slovinsko

Slovinská dálniční známka forma: elektronická dálniční známka

Na koho se vztahuje povinnost úhrady dálniční známky: motorová vozidla a přívěsy do 3,5 t

Kdo je od úhrady dálničních známek osvobozen: přednostní a doprovodná vozidla, vojenská vozidla, humanitární vozidla a pod.

Slovinská dálniční známka platnost: roční, pololetní (pololetní je možná pouze pro motocykly, resp. jednostopá motorová vozidla s kolem o šířce do 50 cm), měsíční a týdenní.

dalnicni_poplatky_slovinsko.png

Možnosti zakoupení dálničních známek:

 • nákup dálniční známky online, např na si-vignette.com/cz;
 • prodejní místa Dars, DarsGo servisech nebo u autorizovaných prodejců e-vignet.

 

Slovinské dálniční známky se kontrolují pomocí kontrolních kamer, které jsou umístěny v dálniční síti. Ke kontrole jsou oprávněna i vozidla mýtné kontroly.

 

Pokud jsi používal zpoplatněnou cestu bez platné dálniční známky, dopustil ses přestupku, za který ti hrozí pokuta ve výši 300 €.

 

Pokud sis vědom, že si omylem použil zpoplatněnou cestu bez platné dálniční známky, tuto známku si co nejdříve pořiď. Orgán činný v trestním řízení může před vydáním platebního rozkazu považovat takový nákup za polehčující okolnost.

 

Tunel Karavanky – Tunel Karavanky o délce 7864 metrů, který spojuje Slovinsko a Rakousko, je vyňat z elektronického systému dálničních známek. Za jeho každé použití s vozidlem do 3,5 t se platí zvlášť. Pro vozidla mýtné třídy R1, kam patří všechna vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t, se platí 7,80 €.

 

Platba se provádí na mýtné stanici Hrušica. K dispozici jsou následující způsoby platby:

 • hotovost,
 • kreditní karta,
 • debetní karta.

Mýto Polsko

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýta:

 • motocykly a dvoustopá vozidla do 3,5 t (Dálnice A2 mezi Lodžem a Koninem a A4 mezi Sośnicí a Vratislavou – západně od Katovic – jsou bezplatné pro vozidla do 3,5 t)
 • dvoustopá vozidla a jízdní soupravy nad 3,5 t. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje.

 

Kdo je od úhrady mýta osvobozen: Dálnice A2 mezi Lodžem a Koninem a A4 mezi Sośnicí a Vratislavou – západně od Katovic – jsou bezplatné pro vozidla do 3,5 t (volný tok)

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

dalnicni_poplatky_polsko.png

Uvedené ceny mýta jsou ceny za celé zpoplatněné úseky, tedy při průjezdu prvními a posledními mýtnými bránami.

 

Možnosti platby mýta:

 • platba na mýtných branách na dálnicích A1 (Gdaňsk – Toruń), A2 (Świecko – Konin), A4 (Katowice – Kraków)
 • aplikace AmberOne pro dálnici A1 (Gdaňsk – Toruń)
 • aplikace Autopay, SkyCash, IKO, mPay pro dálnici A4 (Katowice – Kraków)
 • výběr mýtného na cestách I. třídy prostřednictvím e-Toll

 

Pro vozidla s největší přípustnou hmotností nad 3,5 t je kromě dálnic zpoplatněna i většina silnic I. třídy.

Mýto Francie

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýta: motocykly a dvoustopá vozidla do 3,5 t

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

dalnicni_poplatky_francie.png

Možnosti platby mýta:

 • platba na mýtných bránach v hotovosti, platební a palivovou kartou nebo prostřednictvím palubní jednotky
 • na několika vedlejších trasách funguje systém volného toku (Free Flow) s platbou přes mobilní aplikaci.

 

Free Flow: Jedná se o mýtné brány s volným průjezdem bez možnosti platby na mýtných branách. Mýtný systém identifikuje projíždějící vozidlo a dokáže uhradit poplatky z bankovní karty zapsané na SPZ, z účtu elektronické mýtné jednotky nebo zaslat fakturu na adresu majitele vozidla.

Kromě dálnic jsou mýtem zpoplatněny některé tunely a mosty.


dialnice_zahranici.png

Mýto Chorvatsko

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýta: motocykly a dvoustopá vozidla do 3,5 t

Kdo je od úhrady mýta osvobozen: lidé s těžkým postižením dolních končetin, lidé se 100% zrakovým postižením a váleční veteráni s těžkým tělesným postižením, kteří získají tzv. Smart kartu.

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

dalnicni_poplatky_chorvatsko.png

Možnosti platby mýtného: na mýtných branách na dálnici nebo prostřednictvím systému ETC s palubní jednotkou.

Mýtné se vybírá na všech dálnicích v zemi.

Co si možná nevěděl: Chorvatsko má velmi rozvinutou síť cyklistických tras. Neváhej vzít na rodinnou dovolenou kola a užij si makadamské stezky i pohodové asfaltky. Stačí jen vědět, jak přepravit kola autem.

Mýto Španělsko

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýtného: mýtné se platí za všechny kategorie vozidel včetně motocyklů

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

 

Možnosti platby mýta:

 • platba v hotovosti, platebními a palivovými kartami nebo palubní jednotkou
 • na některých dálnicích patřících Abertisu lze platit přes aplikaci Awai

 

Mýtné se vybírá za přejezd některých dálnic a tunelů. Výběr mýta ve Španělsku zajišťuje několik různých společností.

Mýto Itálie

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýtného: mýtné se platí za všechny kategorie vozidel včetně motocyklů

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

Možnosti platby mýta: v hotovosti, platební nebo palivovou kartou přímo na mýtných branách, pomocí palubní jednotky Telepass a předplacené karty Viacard.

Na dálnici Pedemontana Lombarda severně od Milána se k výběru dálničních poplatků používá systém volného toku a po jeho použití je třeba dodatečně zaplatit mýtné.

Při opuštění zpoplatněné dálnice bez placení je třeba uhradit kromě mýta i přirážku, a to na některé z mýtných bran nebo přes internet.


dalnicni_poplatky_italie.png

Cena mýta pro motocykly je stejná jako pro osobní auta.

 

Mýtné se vybírá také za přejezd některých tunelů vybudovaných na hranicích se sousedními státy v italských Alpách v severní části země. Konkrétně za:

●    Dálnice Brenner (AT/IT)

●    Velký tunel sv. Bernarda (IT/CH)

●    Tunel Mont Blanc (FR/IT)

●    Tunnel du Fréjus (IT/FR)

●    Tunel Munt la Schera (IT/CH)

 

Za nezaplacení mýta hrozí pokuta od 85 až do 338 €, dokonce hrozí odebrání řidičského průkazu.

Mýto Portugalsko

Forma úhrad za využívání zpoplatněných cest: mýtné

Na koho se vztahuje povinnost úhrady mýtného: mýtné se platí za všechny kategorie vozidel včetně motocyklů

Platnost: neplatí se částka za známku na určité časové období, ale poplatek za úsek, který skutečně využiješ.

Možnosti platby mýtného: Portugalské dálnice se dělí na dva typy podle způsobu výběru mýtného, a to na dálnice, na kterých můžeš platit mýtné na mýtných branách, a na dálnice, za které se mýtné musí platit jedním z automatizovaných způsobů.

Manuální platba:

 • Hotovost a platební karty
 • Via Verde – platební systém s palubní jednotkou (k pronájmu se zálohou na dočasné použití)

Automatická platba:

 • EasyToll – platební karta spojená s SPZ vozidla, platí 30 dní
 • Via Verde – platební systém s palubní jednotkou,
 • Mýtná karta TollCard – předplacená karta (5 €, 10 €, 20 €, 40 €), platí jeden rok po aktivaci
 • 3 denní virtuální karta – pro vozidla třídy 1 a 2, platí 3 dny s neomezeným počtem jízd


Cena mýtného pro motocykly je stejná jako pro osobní auta.

 

Mohlo by se ti hodit: Vydáváš se na letní roadtrip do jižních zemí, jako je Portugalsko, Španělsko nebo země Balkánu? Věděl si, že velká horka mohou tvůj vůz pěkně potrápit? Podívej se, jak ho chránit.

 

 

Bezplatné dálnice

Německo

Německé dálnice jsou bezplatné pro vozidla do 3,5 t, mýtné se platí jen za dva tunely na severu země. Vozidla do 3,5 t podléhají mýtu jen v tunelech Herren a Warnow v severní části země.

 

Pokud však plánuješ sjet z dálnice a zastavit se v některém z německých měst, měl bys vědět, že je zde zakázán vjezd starších vozů. Do nízkoemisních zón mohou vstoupit pouze vozidla se zelenou emisní nálepkou. Zda splňuješ podmínky pro získání zelené nálepky, se dozvíš z technického průkazu, kde je uvedena emisní třída.

Belgie

V Belgii nejsou dálnice zpoplatněny pro osobní vozidla, zpoplatněn je jen Liefkenshoektunnel u Antverp. Mýtné za průjezd tunelem Liefkenshoek osobním autem je 7,00 € při manuální platbě.

Lucembursko

Mýtné platí pouze vozidla s hmotností nad 12 t.


cesta_po_dialnici.png


Nizozemsko

V Nizozemsku je zpoplatněn přejezd tunelů Westerscheldetunnel a Kiltunnel. Mýtné pro osobní auto je 5 € pro Westerscheldetunnel a 2 € pro Kiltunnel.

Finsko

Dálnice ve Finsku jsou bezplatné.

Švédsko

Mýtné se vybírá za přechod přes mosty Motalabron, Sundsvallsbron, Øresundsbron a Svinesundsbron.

Ukrajina

Dálnice na Ukrajině jsou bezplatné.

Na závěr

Když se chystáš na zpoplatněné cesty v zahraničí, měl by sis zjistit, zda se na úsecích vybírá mýtné nebo potřebuješ dálniční známku. Důležitá je i cena známky a platnost. Dovolená v zahraničí může být lákavá, nenech si ji proto pokazit pokutou za jízdu bez dálniční známky. Slyšel jsi už přísloví: S poctivostí nejdál dojdeš? V tomto případě to platí dvojnásob.

 

Jak je to u nás v Česku? Cena za roční i krátkodobou dálniční známku je v ČR ve srovnání s jinými zeměmi velmi příznivá. Pokud na ni ale zapomeneš, pokuta je stanovena ve výši až 20 000 Kč. Proto raději neriskuj a ušetři peníze na dobrodružství, které tě čeká.

Eva Dedinská
Zdroj www.ifinancie.sk, www.startitup.sk, www.peniaze.sk , www.ndsas.sk , www.union.sk ,www.eznamka.sk, www. edalnice.cz,www.autostrada-a4.com,
Publikované Autodielygafa.sk
Sdílet na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014